Home > Nieuws en Agenda > Agenda
tot
31-05-2017

Mengeling van ultrakoude atomen

Natuurkundige Adonis Flores demonstreert in zijn proefschrift de eerste realisatie van een optisch gevangen ultrakoud mengsel van alkali en metastabiele heliumatomen. Ook zet hij aan tot theoretisch werk aan de botsingseigenschappen van dit mengsel.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
06-06-2017

Efficiënter en milieuvriendelijker productie van witte fosfor mogelijk

Witte fosfor is de grondstof voor elk fosfor-bevattend molecuul. Bijvoorbeeld samen met koolstof kunnen de zogenaamde organofosforverbindingen gemaakt worden. Deze zijn geschikt als medicijnen, vlamvertragers of als hulpstoffen die gebruikt worden om weer andere chemische reacties mogelijk te maken. Jaap Enno Borger ontwikkelde een alternatieve, controleerbare strategie voor witte fosfor, waarbij de nadelen van de huidige processen worden omzeild. De huidige processen kosten namelijk veel energie, zijn ongecontroleerd, er wordt een hoop afval bij geproduceerd en er worden zeer giftige en gevaarlijke chemicaliën bij gebruikt. De nieuwe strategie heeft dit allemaal niet en is dus efficiënter, milieuvriendelijker en levert minder risico voor de gezondheid op.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
07-06-2017

Minuscule microscoop aan uiteinde van een glasvezel

Natuurkundige Camiel van Hoorn zocht naar nieuwe manieren om objecten of processen op nanometerschaal beter te kunnen bestuderen. Hij ontwikkelde een minuscule microscoop aan het uiteinde van een glasvezel.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
08-06-2017

Coherent control and high-precision spectroscopy with an optical frequency comb

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
08-06-2017

Alumnibijeenkomst Bijzondere Chemici

Jaarlijkse bijeenkomst van de Alumnivereniging Bijzondere Chemici (ABC) voor alumni van de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen van de VU op donderdag 8 juni.

Locatie: O|2 gebouw
12-06-2017

Logics for causal inference under uncertainty

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
13-06-2017

Surface photovoltage mapping on water splitting NaTaO3 with Kelvin probe force microscopy

.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
16-06-2017

Glycoproteomics and Glycomics

.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl