Home > Onderwijs > Minoren

Binnen de bacheloropleidingen van de Faculteit Exacte Wetenschappen (FEW) worden er verschillende minoren aangeboden. De minoren worden aangeboden in het eerste semester van het derde studiejaar. Een minor kan verbredend of verdiepend zijn, maar is altijd een samenhangend geheel van 30 studiepunten. De minoren kunnen gevolgd worden door FEW studenten, maar ook door andere studenten van de VU en door studenten van buiten de VU.

De volgende minoren worden aangeboden bij de faculteit Exacte Wetenschappen:

Advanced Molecular Pharmaceutical Sciences
Advanced Physics and Astronomy
Artificial intelligence
Astronomy (advanced minor)
Bioinformatics & Systems Biology
Biologische minor Farmaceutische Wetenschappen
Biomedische beeldvorming
Business Analytics
Deep Programming
Energy and Sustainability
Flexible Minor (voor CS, LI en IMM)
Moleculaire minor Farmaceutische Wetenschappen
Physics of Life (PoL)
SBI voor Science studenten
Technology Entrepreneurship  (maximum aantal deelnemers)
Verdiepende minor Biomedische wiskunde
Verdiepende minor voor Wiskunde

Web Services and Data

Meer informatie over de Educatieve minor
empty

Aanmelden?


De aanmeldtermijn is 1 juli.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl