Home > Onderzoek > Interdisciplinaire onderzoeksinstituten

Interdisciplinaire onderzoeksinstituten

Onderzoek vindt niet langer plaats in een geïsoleerde omgeving. Om die reden vindt het onderzoek van de Vrije Universiteit niet alleen plaats binnen faculteiten, maar is het deels ook ondergebracht in interdisciplinaire onderzoeksinstituten die faculteitsoverstijgend zijn.

Daarnaast participeert de faculteit Exacte Wetenschappen in nationale onderzoekscholen en Graduate Schools waar vooral cursorisch onderwijs wordt aangeboden aan promovendi. Deze externe samenwerkingsverbanden versterken het onderzoek en dragen bij aan de kwaliteit ervan.

De faculteit Exacte Wetenschappen participeert in de volgende interdisciplinaire onderzoeksinstituten:

Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM)

Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de theorie en multiscale modeling in scheikunde, natuurkunde en biologie.

ACMM website

Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS)

AIMMS is een interfacultair onderzoekinstituut ontstaan in 2010 vanuit de faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen met een sterke focus op het gebied van de moleculaire en humane levenswetenschappen. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar moleculaire mechanismen van biologische processen, en diagnostiek met biomarkers.

AIMMS website

Amsterdam Neuroscience

De campusbrede integratie van neurowetenschappers binnen Amsterdam Neuroscience is uniek in Nederland. De missie van Amsterdam Neuroscience is de bestudering van mechanismen die ten grondslag liggen aan hersenziekten, waaronder neuropsychiatrische afwijkingen, dementie en wittestofziekten, door middel van een integrale aanpak die zich uitstrekt van molecuul tot patiëntenbed.

Website Amsterdam Neuroscience

Drug Discovery Centre (DCC)

Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de nieuwe farmaca en screeningstechnologieen.

Website DCC

Integrative Bioinformatics Vrije Universiteit (IBIVU)

Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bioinformatica.

IBIVU website

Lasercentrum VU

Ter bevordering van het lasergeoriënteerde wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit.

Website Lasercentrum VU

Nationaal Instituut voor de Kernfysica en Hogere Energiefysica (NIKHEF)

Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de elementaire deeltjes fysica.

NIKHEF website

The Network Institute

Ter bevordering van het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van netwerken in hun technologisch, economische en sociale samenhang.

Website van The Network Institute

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl